baffi

baffi /sm/, baffi

Peli chì crescenu nantu à u labbru supranu di l’omu: avè i baffi inturchjati.