barile

barile /sm/, barile

– Botte di legnu d’una cuntenenza da centu à centu cinquanta litri: un barile di vinu.
– Botte di legnu per tene l’anchjuve.
– Tappu di barile: persona chjuca.