Opinioni in còrso

Preghera di u “vecchiu medicu”

di Ghiuvanni Filippini

Giratu tantu agghiu in ogni stagione,
ed ogni ora, per visite ai malati,
cu la calura e cu lu nivagghione,
e ‘ndù li jomi di festa assignalati.

Agghiu curatu ricchi e puverelli,
cun gran passione tutti, ed ancu amore;
fattu nasce agghiu puru figliulelli;
a più gran gioia per ogni duttore.

Vistu agghiu tanti dulori e ogni male,
curatu agghiu feriti in pace e  guerra,
e curatu malati d’ospidale,
malati d’ogni culore e ogni terra.

Ma sempre nun so’ statu furtunatu,
e mi so’ morte d’ogni età persone,
malgradu abbia, cume sempre luttatu.
E questu è l’amaru di a prufessione,

D’esse medicu a dicìa da zitellu:
medicu so’ statu per vucazione,
e leggeru è restatu lu bursellu,
chi di tutti avutu agghiu cumpassione.

I miò maestri chi nun ci so’ più,
tutti i ricordu cun gran cummuzione,
chi m’insignonu cun sapé e virtù,
e qui rinnovu la miò divuzione.

All’ora di l’estrema remissione,
abbi d’elli e di me, o Dio, cumpassione.

 

Ghiuvanni Filippini